ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC
Công việc Người giao việc Người xử lý Tình trạng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25
Ngày Giờ Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm