Quản lý thông tin sử dụng đất, sở hữu nhà

# Họ và tên chủ hộ Năm sinh Địa chỉ Số CMND Tờ bản đồ Thửa số Tổng diện tích Đất ở (m2) Đất vườn (m2) Nghĩa địa (m2) Thao tác
1
918329.8   
2
919751.4   
3
920801.4   
4
Bùi Thị Yến
1030324.6   
5
Chưa sử dụng
1123315.6   
6
Chưa sử dụng
79629.1   
7
Chưa sử dụng
710041.7   
8
Chưa sử dụng
710141.9   
9
Chưa sử dụng
85855.4   
10
Chưa sử dụng
446655.8   
11
Chưa sử dụng
468    
12
Chưa sử dụng
49823.5   
13
Chưa sử dụng
510856.2   
14
Chưa sử dụng
5111456.7   
15
Chưa sử dụng
512149.3   
16
Chưa sử dụng
58124.4   
17
Chưa sử dụng
6439.5   
18
Chưa sử dụng
6732.9   
19
Chưa sử dụng
61041.6   
20
Chưa sử dụng
61143.9   
21
Chưa sử dụng
7474.3   
22
Chưa sử dụng
761149.9   
23
Chưa sử dụng
76531.3   
24
Đặng Bảo Tý
316902.3   
25
Đặng Bảo Tý
3271025.7   
26
Đặng Bảo Tý
1048    
27
Đặng Bảo Tý
1019296.6   
28
Đặng Đằng
1014    
29
Đặng Đằng
1016644.2   
30
Đặng Khương
94275.1