LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48
Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023
Ngày 
Buổi 
Thời gian 
Địa điểm 
Nội dung 
Chủ trì 
Chuẩn bị 
Thành phần 
Thứ 2
27/11/2023
Sáng
08:00 Phòng họp quân sự HỘI Ý THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY ĐẦU TUẦN
Chuyên viên
Administrator (28/11/2023 10:56:48)
Đ/c Trần Văn Hùng, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy
  CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG
Chi tiết (0)
Sáng
09:00 Phòng họp quân sự HỘI Ý THƯỜNG TRỰC UBND MỞ RỘNG
Chuyên viên
Administrator (28/11/2023 10:57:27)
Anh Sơn   Thường trực UBND, các ngành bộ phận chuyên môn và Đại biểu có liên quan.
Chi tiết (0)
Thứ 3
28/11/2023
Sáng
08:00 Phòng họp UB DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ CHỈ THỊ SỐ 24 CỦA THÀNH ỦY
Chuyên viên
Administrator (28/11/2023 10:58:55)
Đ/c Trần Văn Hùng, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy
  CHỦ TỊCH UBND; CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG.
Chi tiết (0)
Thứ 6
01/12/2023
Sáng
08:00 Phòng họp UB HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ UBND THÁNG 12/2023
Chuyên viên
Administrator (28/11/2023 11:00:34)
Anh Sơn   Thường trực UBND, các ngành bộ phận chuyên môn và Đại biểu có liên quan.
Chi tiết (0)