LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48
Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020
Ngày 
Buổi 
Thời gian 
Địa điểm 
Nội dung 
Chủ trì 
Chuẩn bị 
Thành phần 
Thứ 2
23/11/2020
Sáng
08:00
Phòng PCT Văn xã
C Phúc họp thường trực BCĐ giảm nghèo
Chuyên viên
Administrator (24/11/2020 10:52:39)
 
Chi tiết (0)
Thứ 3
24/11/2020
Sáng
08:00
Hội trường UBND quận
Chị phúc dự Hội nghị tuyên truyền Bình đẳng giới
Chuyên viên
Administrator (24/11/2020 10:53:36)
 
Chi tiết (0)
Chiều
14:00
Hội trường UBND quận
Chị Phúc tiếp xúc cử tri quận
Chuyên viên
Administrator (24/11/2020 10:54:29)
 
Chi tiết (0)
Chiều
14:00
Hội trường Quận ủy
[Thay đổi] A Đông Họp lấy ý kiến cử tri
Chuyên viên
Administrator (23/11/2020 15:03:06)
 
Chi tiết (0)
Chiều
14:30 Phòng họp số 1 - Quận Cẩm Lệ A Nhân Họp nghe báo cáo về Quản lý đất đai TTXD
Chuyên viên
Administrator (23/11/2020 15:09:10)
 
Chi tiết (0)
Thứ 4
25/11/2020
Sáng
07:45
Nhà hát Trưng Vương TP Đà Nẵng
[Thay đổi] A Đông dự tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ 10, quốc hội khóa XIV
Chuyên viên
Administrator (23/11/2020 10:29:25)
 
Chi tiết (0)
Chiều
14:00 Phòng họp UB [Thay đổi] A Đông dự nghe Hội LHPN báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội
Chuyên viên
Administrator (23/11/2020 15:13:27)
 
Chi tiết (0)
Chiều
14:00 Phòng họp UB c Phúc Họp Hội ý thường trực UBND
Chuyên viên
Administrator (24/11/2020 10:55:39)
 
Chi tiết (0)
Thứ 5
26/11/2020
Sáng
08:00 Phòng họp UB C Phúc Họp BCĐ giảm nghèo
Chuyên viên
Administrator (24/11/2020 10:56:18)
 
Chi tiết (0)
Chiều
14:00 Phòng họp UB A Đông họp UBND phường
Chuyên viên
Administrator (23/11/2020 15:14:36)
 
Chi tiết (0)