LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12
Từ ngày 20/03/2023 đến ngày 26/03/2023
Ngày 
Buổi 
Thời gian 
Địa điểm 
Nội dung 
Chủ trì 
Chuẩn bị 
Thành phần 
Thứ 2
20/03/2023
Sáng
08:30 Phòng họp quân sự Hội ý thường trực UBND công tác tuần.
Chuyên viên
Administrator (20/03/2023 13:51:24)
Anh Sơn   Thường trực UBND; các ngành bộ phận liên quan.
Chi tiết (0)
Chiều
14:00 Phòng họp quân sự Đảng ủy phường làm việc với Ban dân vận Quận ủy Cẩm Lệ
Chuyên viên
Administrator (20/03/2023 13:52:40)
Thường trực Đảng ủy
  Thường trực trực Đảng ủy; Ban dân vận quận ủy
Chi tiết (0)
Chiều
14:05 Phòng họp UB Họp đẩy nhanh tiến độ xác định mã định danh điện tức mức độ 2
Chuyên viên
Administrator (20/03/2023 13:55:13)
Anh Sơn   Thường trực UBND; Trưởng công an; Bộ phận VP UBND; TCKT; VHXH; Bí thư Đoàn thanh niên.
Chi tiết (0)
Thứ 3
21/03/2023
Chiều
13:59 Phòng họp quân sự [Thay đổi] Quận kiểm tra công tác quản lý tài sản công.
Chuyên viên
Administrator (20/03/2023 15:19:47)
Tổ kiểm tra quận.
  Tổ kiểm tra quận; Lãnh đạo và ngành bộ phận UBND phường.
Chi tiết (0)
Chiều
14:00 Phòng họp UB Họp xử lý lấn chiếm vỉa hè chung cư.
Chuyên viên
Administrator (20/03/2023 15:13:54)
Lãnh đạo UBND
  Lãnh đạo UBND; ngành bộ phận có liên quan
Chi tiết (0)
Thứ 4
22/03/2023
Chiều
14:00 Phòng họp quân sự Họp củng cổ Tổ công tác tôn giáo phường.
Chuyên viên
Administrator (20/03/2023 15:23:05)
Lãnh đạo
  Lãnh đạo Đảng ủy; UBND; Ngành; Bộ phận liên quan.
Chi tiết (0)
Thứ 5
23/03/2023
Sáng
08:00 Phòng họp UB Họp thống nhất Kế hoạch triển khai đẩy nhanh tiến độ đăng ký Mã định danh Mức độ 2.
Chuyên viên
Administrator (20/03/2023 15:24:53)
Anh Sơn   Lãnh đạo UBND; Công an phường; Ngàng bộ phận có liên quan.
Chi tiết (0)
Chiều
14:00 Phòng họp UB Hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp liên tịch giữa UBND với các Hội đoàn thể chính trị.
Chuyên viên
Administrator (20/03/2023 15:26:25)
Đồng chủ trì: UBND-UBMTTQVN
  Theo Giấy mời ban hành.
Chi tiết (0)
Thứ 6
24/03/2023
Sáng
08:00 Hội trường Hội nghị giao ban Tổ dân phố Quý I/2023.
Chuyên viên
Administrator (20/03/2023 15:28:14)
Anh Sơn   Thường trực UBND; các ngành bộ phận liên quan; Bí thư chi bộ; Tổ trưởng 80 TDP
Chi tiết (0)
Thứ 7
25/03/2023
Sáng
08:30 Phòng họp UB Tập huấn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Chuyên viên
Administrator (20/03/2023 15:29:50)
UBND
  Báo cáo viên Sở thông tin truyền thông thành phố Đà Nẵng; Lãnh đạo UBND; Toàn thể CBNV khối UBND.
Chi tiết (0)