LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48
Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022
Ngày 
Buổi 
Thời gian 
Địa điểm 
Nội dung 
Chủ trì 
Chuẩn bị 
Thành phần 
Thứ 2
28/11/2022
Sáng
08:00 Hội trường Đảng ủy tổ chức nghe thời sự.
Chuyên viên
Administrator (29/11/2022 08:53:09)
Đảng ủy phường
  Ban chấp hành Đảng ủy; Đảng viên toàn đảng bộ.
Chi tiết (0)
Chiều
14:00 Phòng họp quân sự Hội nông dân quận kiểm tra công tác Hội phường cuối năm 2022
Chuyên viên
Administrator (29/11/2022 08:54:37)
Thường trực Hội nông dân quận Cẩm Lệ
  Thường trực Hội nông dân quận và phường.
Chi tiết (0)
Thứ 3
29/11/2022
Sáng
08:00
BCHQS quận Cẩm Lệ
Dự Hội nghi triển khai nhiệm vụ Quốc phòng quân sự địa phương 2023 tại quận.
Chuyên viên
Administrator (29/11/2022 09:10:32)
BCHQS quận Cẩm Lệ
  Anh Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND phường; Nguyễn Kim Tâm - Chỉ huy trưởng quân sự.
Chi tiết (0)
Thứ 4
30/11/2022
Sáng
08:00 Phòng họp quân sự Họp thống nhất kết quả đánh giá xếp loại Tổ dân phố năm 2022
Chuyên viên
Administrator (29/11/2022 09:12:56)
Anh Sơn   Anh Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND phường; các Phó Chủ tịch UBND; công chức chuyên môn; Người hoạt động không chuyên trách; Các ngành Y tế; Công an.
Chi tiết (0)
Thứ 5
01/12/2022
Sáng
08:00 Phòng họp quân sự Họp hội đồng đánh giá Kết quả làm việc cán bộ nhân viên quý IV/2022.
Chuyên viên
Administrator (29/11/2022 09:15:08)
Hội đồng đánh giá kết quả làm việc phường
  Hội đồng đánh giá kết quả làm việc phường.
Chi tiết (0)
Thứ 6
02/12/2022
Chiều
14:00 Hội trường Hội Cựu chiến binh phường tổ chức Kỷ niệm ngày thành lập hội.
Chuyên viên
Administrator (29/11/2022 08:58:08)
Thường trực Hội CCB phường
  Thường trực Hội CCB; Đại biểu có liên quan.
Chi tiết (0)
Chiều
17:00 Hội trường [Thay đổi] Tổ chức gặp mặt chia tay đồng chí Nguyên BT Đảng ủy.
Chuyên viên
Administrator (29/11/2022 08:59:20)
Đảng ủy - UBND - UBMTTQVN phường
  Đại biểu có liên quan.
Chi tiết (0)